ИНФОРМАЦИЯ: Към момента Strangers Studio не приема нови проекти.

Оптимизация на уеб сайт
Най-общо оптимизацията на уеб сайт може да се раздели на вътрешна оптимизация и външна оптимизация.

Вътрешна оптимизация на уеб сайт

Вътрешната оптимизация на уеб сайт включва преработване на текстовете в уеб сайта, в това число заглавието на страниците и параграфите в тях, текстовете на линковете, заглавията на картинките и др., така че да се осигури оптимално индексиране на уеб сайта от интернет търсачките.

Външна оптимизация на уеб сайт

Външната оптимизация на уеб сайт включва оптимизиране на уеб сайта за набор от избрани ключови думи, чрез публикуване на множество външни линкове към оптимизирания уеб сайт, съдържащи съответните ключови думи.

Услугата оптимизация на уеб сайт включва:

  • Фокусиране върху водещите интернет търсачки: Google, Yahoo! и Bing в този ред. 95% заявките за търсене попадат в една измежду тези три търсачки, като доминиращата търсачка засега е Google, взимаща 65% от заявките.
  • Външна оптимизация на уеб сайта за избрани ключови думи.
  • Цялостна вътрешна оптимизация на уеб сайта.
  • Консултация за интернет рекламите (Google AdWords, Yahoo Search Marketing и Microsoft adCenter).
  • Поддръжка на уеб сайта.

Абонамента за оптимизация на уеб сайт е  100 лв. на месец. Най-малкият срок за оптимизация на уеб сайт е шест месеца.

Ако получите предложения за регистрация на сайта Ви в десетки или дори стотици интернет търсачки, игнорирайте ги! Това е интернет еквивалента на израза: „Изпратиха ме за зелен хайвер:). Всяка голяма интернет търсачка предпочита да открие един уеб сайт сама, проследявайки външен линк, а значещите търсачки се броят на пръстите на едната ръка.


Изпратете запитване