ИНФОРМАЦИЯ: Към момента Strangers Studio не приема нови проекти.

Дигитална лаборатория за дентална образна диагностика
Лабораторията е специализирана в образна диагностика на глава и осигурява богат избор от 2D и 3D изображения.


img_3478942850_0b774fe12d
img_3838498882_aa7dccfe69