ИНФОРМАЦИЯ: Към момента Strangers Studio не приема нови проекти.

Онлайн магазин ПодариМе
Онлайн магазин ПодариМе предлага уникални персонализирани подаръци със снимка, надпис и др.

Ядрото на магазина е изградено от разработен за целта дизайнер, предоставящ следните отличителни функционалности:

  • Възможност за създаване на дизайн от клиента за даден продукт (тениски, чаши и др.)
  • Създаване на продукти с готов дизайн с възможност за редакция от клиента
  • Създаване и организация на категории от готови щампи

img_4979815644_6c34c1a2db
img_3399930027_b3f00ebd41
img_2954113399_b8281f07e4