ИНФОРМАЦИЯ: Към момента Strangers Studio не приема нови проекти.

Шахматен уеб сайт Modern Chess
Шахматен уеб сайт Modern Chess - проект, чиято основна цел е предлагането на експертно обучение по шахмат на български, английски и турски език.