ИНФОРМАЦИЯ: Към момента Strangers Studio не приема нови проекти.

Дентална клиника Диамед София
Дентална клиника Диамед София предлага високоспециализирана дентална помощ с най-съвременни методи на лечение.

Уебсайта е направен със система за управление на съдържанието, разработена от Стрейнджърс Студио. Към системата бяха добавени:

  • Възможност за създаване на седмичен график
  • Възможност за добавяне на лекари и предлагани услуги
  • Система за филтриране на седмичния график по лекар или услуга

img_3191393816_f29acaceb6
img_4999675629_02a2172dcb