ИНФОРМАЦИЯ: Към момента Strangers Studio не приема нови проекти.

Електронно списание Дзяло
Уеб сайт за хуманитаристика и извори с електронно списание „Дзялото” и рубрика „Рецензии и коментари”

Уеб сайтът „Дзялото” е базиран на изработена за него специализирана система за управление на съдържанието със следните отличителни характеристики:

  • Създаване и организация на електронно списание
  • Публикуване и управление на научни публикации и рецензии, както и коментари и дискусии към тях
  • Групиране на автори и техните публикации, рецензии и коментари

img_5512670717_216522d119
img_4748382337_c6315edf63